Tags:/ร้านอาหารทะเล/เมนูอาหารอร่อย/ใกล้กรุงเทพ

เมนูอาหารอร่อย
ร้านไสวอาหารทะเล

แม่กลอง สมุทรสงคราม

ร้านไสวอาหารทะเล แม่กลอง ความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด เมนูไหนๆ ก็อร่อย

Swai Seafood Restaurant
ร้านอาหารทะเลใกล้กรุงเทพ อาหารทะเลสดใหม่ อร่อยถูกใจ ไม่ใส่ชูรส เปิดมากว่า 50 ปี สะอาดปลอดภัยมาตรฐานกรมอนามัย ความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด เมนูอร่อยไหนๆ ก็อร่อย

© 2020 ไสวอาหารทะเล แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด เมนูไหนๆก็อร่อย โทร.034 762590 | มือถือ 080 2936964